Közúton:
a 13A országos főút mellett fekszik a Fehér-Nyikó völgyében.

Székelyudvarhelytől 13 km.
Parajdtól 25 km.
Szovátától 32 km.
Csíkszeredától 65 km.


Kovács Sándor
tel: 0040 744 594 824
fax: 0040 266 248 537
email: office@erdelyiszallasok.ro

“Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk;
            s a föld, amelyen élünk és meghalunk” /Tamási Áron/

ÁBELI ÉSSZEL ÉS FORTÉLLYAL "MINDENEN OKULVA TANULNI ÉS TANÍTANI, S HOLTIG GYŰJTENI A KEDVET AZ ÉLETHEZ?" (TAMÁSI ÁRON)

Szép látvány fogadja azokat, akik a Betonút felől érkeznek Farkaslakára.

Igényesen faragott és jól karbantartott, a századforduló környékéről való tipikus nyikómenti kötöttszékelykapu hiteles másolata jelzi a bejáratot.

Ebben a képkeretben tárul fel a fenyőfákkal körbezárt téren, rózsasor felvezetéssel, a szépen öregedő kvarctömb, és két cserefa koszorújában Tamási Áron sírja, a háttérben a templomtoronnyal. Itt nyugszik a székely széppróza egyik legnagyobbika. Szépen gondozott, tisztelői által koszorúkkal elhalmozott sírját faragott kopjafa jelöli, az alábbi felirattal:

"Tamási Áron, 1897-1966 Törzsében székely volt / fia Hunniának / hűséges szolgája / bomlott századának"

Tamási Áron-emlékház A Tamási-emlékházat 1972. szeptember 24-én avatták fel, a Nagy utca 238 szám alatt található. Közel 150 éves, faboronás, háromosztatú, zsindelyes ház. 1970-től 1982-ig Tamási Gáspár, az író testvéröccse volt a ház gondnoka, 1982-től pedig Tamási Erzsébet, az író húga és férje Sipos Ferenc. A csűrt Tamási Gáspár építtette. Az első szobában, az úgynevezett "nagy házban" Tamási emlékkiállítás látható a Tamási család szobabelső berendezéseivel, Tamási Áron használati tárgyaival, majd Tamási alkotásaiból, irományaiból, leveleiből és fényképeiből válogatott gyűjtemény tekinthető meg.

Az asztalon a családi fényképalbum és emlékkönyv látható. Tamási Áron a külső "kicsi" házban (szobában) született 1897. szeptember 20-án. A múzeum gondnokságát ma Tamási Erzsébet fia, Sípos Mátyás látja el. A római katolikus templom 1842-1848 között épült a falutól nyugatra emelkedő Templom-dombon, 581 m magasságban. Védőszentje Nepomuki Szent János. A templom méretei: 47 m hosszú, 15,80 m széles, tornya 38 m magas.
Az osztrák klasszicizmus falusi templomtípusainak egyike, amely egyszerűsített klasszicizáló-barokk berendezést kapott. A jelenlegi harangokat Nagyszebenben öntették 1927-ben. Az orgona 1865-ben készült (Mátisfalvi Szőcs Sámuel építette). A templom előterében az 1914-18-ban elesett helybeliek emlékműve áll. A templom freskói aradi festőtestvérek műve.

A falu a Hargita lábánál, a Nyikó katlanjában, a havasi hegyek előrenyújtott karjai között szívesen látja Önt. Itt ringott Tamási Áron, a székely író bölcsője, s itt domborodik a sírhantja is. A falu szülöttjéről iskolát is neveztek el Farkaslakán. A Tamási Áron Általános Iskolát 1936-ban építettek. Az előtte lévő kis kertben 1997 szeptember 19-én leplezték le Tamási Áron mellszobrát az író születésének századik évfordulóján. A szobor ma a bejáratot díszíti. Alkotója a szovátai Sánta Csaba szobrászművész.
A környező hegyek: A község szabdalt dombok között, a Hargita hegység vulkanikus platóján fekszik. Kiemelkedő magaslat a falutól észak-keletre lévő Gordon, amely egyben el is választja a szomszédos Oroszhegytől. Firtosváralja felé alacsonyabb, gyümölcstermelésre is alkalmas dombok helyezkednek el. Északra a Kalonda-tető, délkeletre a Baknya-tető zárja le a völgyet. Nyugatra a 600 méteres Cseretető választja el Kecsettől és Kisfaludtól. Németh László épp azon lepődött meg, amikor Tamásival Farkaslakán járt, hogy "csakugyan van", létezik a Tamási-mű "angyali faluja". A halál szélén mókázó, a balladát szinte táncoló hegyi nép lelkét színesre verték az évszázadok. A hajdani határőrök, földművesek, állattartók, vállalkozók, favágók, fuvarozók, szénégetők leszármazottai - a mai farkaslakiak - ősi székely vendégszeretettel várják látogatását úgy, hogy a XX. századvégi igényességnek is megfeleljenek.

Keresse Farkaslakán Kovács Sándort, A Gordon Tours Faluturizmus főszervezőjét. Tájékoztatást ad: helyi és más székelyföldi szálláslehetőségekről, étkezési, művelődési és szórakozási lehetőségekről, látnivalókról. Igénybe veheti a faluban létező közszolgáltatási lehetőségeket: orvosi rendelő, autószerelő műhelyek, benzinkút.2024 Jlius 24. - Kincso, Kinga napja.
Ltogatk szma: 254459.
DirectWeb Web + Print Design Development